O nas Napisz do nas
freebooki

Łączy nas wiedza!

Książka moim przyjacielem

Scenariusz zajęć

Poprzez zabawę i zróżnicowane formy pracy uczniowie poznają budowę książki, korzyści płynące z czytania, a nawet analizują problem spadku popularności książek we współczesnym świecie. Scenariusz zawiera gotowe karty pracy.

Czas trwania zajęć
2 godziny lekcyjne

Cele główne

 • uświadomienie uczniom roli książki w życiu człowieka
 • kształtowanie i rozwijanie nawyku czytania i motywacji czytelniczych uczniów

Cele szczegółowe
Uczeń:

 • wymienia korzyści płynące z czytania książek
 • nazywa i wskazuje elementy budowy książki
 • wskazuje zawody związane z książką
 • wskazuje i analizuje problem spadku popularności książek we współczesnym świecie, a szczególnie wśród uczniów
 • tworzy piramidę priorytetów
 • rozwiązuje diagram i krzyżówkę
 • projektuje okładkę książki
 • redaguje opowiadanie z użyciem tytułów książek
 • przedstawia tytuły książek w formie pantomimy lub rysunku
 • wyszukuje potrzebne informacje w słownikach i encyklopediach oraz wykorzystuje je w praktyce
 • czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • pracuje metodami aktywnymi
 • współpracuje w grupie

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Metody/techniki

 • burza mózgów
 • mapa mentalna
 • metaplan
 • piramida priorytetów
 • techniki dramy (pantomima, techniki plastyczne)
 • rozwiązywanie diagramu
 • rozmowa kierowana
 • ćwiczenia praktyczne
 • technika zadania pociętego
 • praca z tekstem
 • redagowanie wypowiedzi pisemnych
Ilość stron: 19
[1.21 MB]
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

Strona główna | Wersja mobilna | Napisz do nas

© Forum Media Polska Sp. z o.o.

Polityka plików cookie | Regulamin

Projekt i wykonanie SparkLight

cron